Hoe werkt de buitenschoolse opvang?

Kinderopvang

De buitenschoolse opvang is een opvang die bedoelt, is voor kinderen die naar school gaan. Uw kind wordt buiten de schooltijden opgevangen en kan er de schoolvakanties doorbrengen. Deze opvang kan op school zijn, maar ook een locatie ergens anders. Zo mag een gastouder ook kinderen opvangen voor school. Ook de naschoolse opvang valt hier dus onder. Kinderen kunnen opgevangen worden tot de eerste dag waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Vanaf dat moment kan u geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen. Bent u nog op zoek naar een BSO Den Haag?

Waarom uw kind naar de BSO?

Op een BSO kunnen uw kinderen in een veilige en fijne omgeving ontwikkelen. Door het aanbieden van verschillende leerzame activiteiten zorgen pedagogische medewerkers ervoor dat uw kind zich ontwikkelt op verschillende gebieden. Het kind komt hier in aanraking met leeftijdsgenoten waardoor het sociale vaardigheden ontwikkeld. Met deze vaardigheden ondersteunen de kinderen elkaar weer. Een kind leert het meest in de omgeving met leeftijdsgenoten. Zij observeren en nemen elkaar gedrag over. Gedurende deze ontwikkeling begeleiden de pedagogisch medewerkers de kinderen en zorgen zij voor een fijne tijd. Alle redenen op een rij:

  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden
  • Stimuleert de algemene ontwikkeling
  • Het vergroot de wereld van uw kind
  • Het kind leert zelfstandig te zijn
  • Spelenderwijs ontwikkelen
  • Helpen uw kind aanvullend op te voeden

Verschillende soorten kinderopvang

De BSO is slechts een vorm van kinderopvang. Er zijn daarnaast nog vele varianten van de kinderopvang. U kan uw kind ook naar de dagopvang, tussenschoolse opvang of onderbrengen bij familie en vrienden. De dagopvang is bedoeld voor kinderen die nog niet naar school. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij de kinderopvang in Den Haag. De tussenschoolse opvang is de opvang tussen de middag op school. Dit geldt alleen voor naar schoolgaande kinderen, hiervoor kan u geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Het opvangen door gastouders wordt daarentegen wel weer vergoed.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan u krijgen?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kan krijgen is afhankelijk van uw inkomen. Daarnaast is het ook afhankelijk van het aantal kinderen binnen uw gezin die gebruik maken van de toeslag. De belastingdienst gaat bij aanvraag uw inkomen toetsen, het aantal kinderen en het soort opvang waar u gebruik van wilt maken. Op basis daarvan wordt een percentage vastgesteld dat u per kind uitgekeerd gaat krijgen.

Hulp nodig bij
online marketing?