Mind map on blackboard

Mind Mapping als ondernemer: Een nieuwe kijk op een oude tool

U vraagt zich misschien af of mindmapping kan worden toegepast in de bedrijfswereld. Hoe zijn we op deze vraag gekomen?

Inleiding
Het concept van grafische organisatoren en mindmapping is maar al te bekend in het onderwijs. Van het schetsen van een expositietekst tot storyboarding van een verhalende tekst, conceptkaarten of mind maps zijn een veelgebruikt hulpmiddel in K-12. Ook in het bedrijfsleven, met name op het gebied van Instructional Design, is deze tool een goede zaak. Dit artikel geeft een glimp van de rijkdom die dit prachtige instrument brengt op het gebied van Instructional Design.

Wat is een Mind Map?
Voordat we ons verdiepen in het gebruik, laten we eerst een werkdefinitie construeren. Een mindmap is een grafische weergave van gedachten, ideeën, concepten en notities. Zoals het oude gezegde luidt: “een beeld is duizend woorden waard”. Een mindmap biedt een visuele structuur die de lineaire, of niet-lineaire, relaties tussen concepten (via een concept map) of ideeën weergeeft.

Toepassingen van mindmappen in het bedrijfsleven
Nu we een werkdefinitie hebben vastgesteld, laten we de mogelijkheden van deze tool eens nader bekijken.

1. Wees Creatief, Verzamel Eisen, Brugsilo’s, Brainstorm, En Werk samen.
Vonk creativiteit met mindmaps! Verzamel de vereisten voor uw projecten! De menselijke geest functioneert niet altijd in een lineaire benadering. Met behulp van een mindmap kunnen experts of uw publiek kruisverwijzingen maken. Het kan gemakkelijk functioneren als een instrument voor samenwerking tijdens een kick-off meeting. Het is ook een uitstekend instrument voor vrij schrijven tijdens het brainstormen van ideeën. Of u nu ideeën categoriseert, of gewoonweg onderhandelt over de grote onderwerpen met een Subject Matter Matter Expert, mindmapping biedt een eenvoudig platform om ideeën te classificeren en te verplaatsen. Sommige mindmapping-tools bieden zelfs de mogelijkheid om notities, links, bijlagen en afbeeldingen in te voegen en zelfs meerdere mind-maps binnen een enkele kaart te verbinden, waardoor het een enkele stop-shop is voor samenwerking. Deze tool is een visuele weergave tijdens een project kick-off meeting of de front-end analyse fase. Het verzamelen van eisen, het onderhandelen over brede ideeën en het omzetten in leerdoelen wordt met deze tool soepeler. Het betekent dat men zich bewust wordt van hoe ideeën, inhoud, concepten en doelstellingen in elkaar passen. Het biedt ook een platform voor het prioriteren van workflows of procedures die focus nodig hebben.

2. Beoordeel prioritaire kennis, geef een overzicht, creëer machtnota’s, bouw betrokkenheid op.
Bouw aan engagement in ILT’s, vILT of eLearning cursussen! Trainers kunnen mind maps gebruiken om discussies op gang te brengen en te vergemakkelijken. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om bij te dragen aan groepsdiscussies en rapporteren met behulp van een mindmap. Volwassen leerlingen brengen een schat aan voorkennis mee naar de klas. Ze kunnen hun schema met behulp van een kaart voor, tijdens of na een sessie presenteren. Leerlingen kunnen de vrijheid krijgen om de discussie offline te voeren en deze na afloop te presenteren. Een gedeeltelijk volledige kaart kan fungeren als een beoordeling voor de deelnemers.

3. Presenteren, schetsen, samenvatten, consolideren, storyboard
Gebruik het als een hulpmiddel voor de presentatie! Eenmaal voltooid, kunnen mind maps gemakkelijk worden omgezet in grote lijnen natuurlijk doelstellingen, als een woord of een power point formaat, die vervolgens kunnen worden gepresenteerd aan de belanghebbenden voor feedback. Outlines bieden een overzicht op hoog niveau dat helpt om informatie samen te vatten en te consolideren. Een semi-detailed map is een goed instrument voor power-notes, evenals een routekaart voor een agenda. Voor de ontwerpers die een fan zijn van microlearning is dit een uitstekend instrument voor het vertakken van scenario’s en storyboarding. Vanuit het perspectief van een Subject Matter Matter Expert of sponsor, identificeer zakelijke doelen, gedragingen die deze doelen ondersteunen, beoordelingen die het succes meten en presenteren. De afstemming wordt concreet wanneer deze in dit format wordt gepresenteerd.

4. Projectmanagement
Gebruik mapping voor Project Management! Een complete en uitgebreide mindmap kan worden gebruikt om fasen van het project te delegeren. Ontwerp- en levertijdlijnen kunnen eenvoudig worden opgedeeld met een goede mindmapping software. Mapping helpt ook bij het stellen van prioriteiten, het creëren van deadlines, actiepunten, budgetten, beperkingen en afhankelijkheden.

Conclusie: Een tool zonder grenzen
De impact van deze relatief nieuwe techniek beperkt zich niet tot het plannen, samenwerken, presenteren, genereren en delen van ideeën. De mogelijkheden worden met elke stakeholder uitgebreid. Concluderend: mind maps kunnen uw ontwerpproces tot 10 keer versnellen.

Virtual Receptionists

5 Benefits of Utilizing Virtual Receptionists

Often, when a customer contacts a business, they deal with customer service first. But many small businesses cannot afford full time reception staff as they grow, although the services are needed. Virtual reception staff can provide the solution to this issue. This cost-effective solution helps start-ups and small business owners enjoy the benefits of excellent customer service, even on a tight budget.

Here are a few of the key benefits a company sees immediately after beginning to use a virtual switchboard for their small business:

They are Cost Efficient

Instead of paying a full-time receptionist to answer calls, you can utilize a virtual receptionist, even if you are operating on a small budget. Why bother to employ another staff member when you could use the money for additional areas of business? Contact AnswerFirst to find out more about their virtual assistant service. Even during high traffic hours, a virtual receptionist can handle the calls, so that every customer gets the dedicated time that they need, without missing calls or placing customers on hold.

Calls Answered Reliably During Business Hours

When you use a virtual receptionist, you don’t have to worry about staff needing time off due to illness or taking holidays off. Your phone line will always be answered when you are open if you use a call center. The virtual receptionist can be carefully trained to answer your calls just the way you need them to, so that customers always get the smooth customer service experience that they expect from your business. High quality customer service can help you increase sales, as well as providing you with a competitive edge over other businesses in your field — exactly what a start-up or a small business owner needs to get ahead.

Increased Productivity

Instead of needing to be at your desk for the entire day answering the phone every time it rings, a virtual receptionist can manage all of your incoming calls and appointments, making sure that you can focus on your work and experience increased productivity in all other areas of your business, as well.

Maintain Your Professional Image

Your company has the best image possible when your phone calls are handled in a timely, professional manner. A virtual assistant will greet every customer when they call, then transfer them to the person that can best handle their needs, or take a message, whichever they prefer. It usually only takes one issue of poor customer service for a customer to quit doing business with a customer. With a virtual receptionist, you’ll never need to worry about losing parts of your customer base over not being able to answer the phone.

No Need to Train Reception Staff

Finding a great receptionist for your business may take a lot of effort, time, and expense. You’ll have to go through the process of listing a job and then interviewing the candidates, selecting one, and hiring them. Then, you’ll still have to train them and purchase the additional resources that they will need.

Employee-management

The Top 3 Secrets to Having a Happier Staff for Increased Productivity

Many workers are unhappy and discontent in their job. Cases of failing performance and low productivity in employees, as well as workers quitting, are attributed to chronic unhappiness at work. It is estimated that a workforce that is happy at the job is 12% more productive since they can use their time effectively.

One of the most effective ways of plowing happiness in employees is through the establishment of a positive work environment that helps increase the productivity and active engagement of the employees. Such a work setting will, in turn, lead to significant satisfaction among the staff and this translates to improved business returns. Companies can achieve such a fit through various methods. Working with the Clarity Clinic can result in your staff feeling more content, therefore more productive. Below are three strategies that have been found to have a profound impact in cultivating happing at the workplace and promoting employee wellbeing.

1. Flexible Work Schedules

For many in employment, balancing their work life and personal life is a difficult thing. Businesses are investing in ways of improving this situation, but strike that elusive balance proves a daunting challenge. The positive thing to take home for this is that the overall objective is to provide some relief to workers who feel stressed and overworked. It is a move that seeks to help employees work at the most opportune time when they are at their most receptive thus aiding to increase or maintain their productivity.

Concentration over long periods is something that many people find hard. It is such facts that are the basis of research that suggests that shorter working days could have a role in driving up productivity.

Embracing a more flexible working culture that allows employees to have some time away from the office can help increase their efficiency and productivity at work. If they perceive the workplace as a conducive environment, they are more likely to be engaged and happier thus more productive.

2. Learning & Development Programs

Aside from wanting more flexibility at work, today’s employees also want recognition for achievements made as well as better opportunities for professional and personal development. Such things are a sharp contrast to the financial incentives and companies are quick to offer.

80% of the workforce today is likely to stay longer in employment in a company if they see promise in a growing career in the organization. But the disbandment of traditional career ladders, showing such a possibility within the future of the business is something that companies are finding a challenge. However, they can help improve employee retention by allowing them to explore their desired professional roles within the business. The provision of learning and development programs can help workers see where they are at, where they want to go in their careers, and the gaps they will have to fill along the way. The programs should be gateways through which employees can have access to relevant resources for learning what they need to know about progressing their careers.

Technological advancements continually necessitate the need for routine training across different sectors. The same gains have helped establish platforms and processes that workers can access information and develop their knowledge and skills. Therefore, the HR departments in companies should have automated processes of monitoring the progress of employees to identify areas where they need help to help them improve at a personal and professional level. It will help keep the company’s staff motivated and productive and less inclined to seek employment and better opportunities elsewhere.

3. Employee Benefits

Offering workers’ benefits is an easy way of promoting employee engagement, increasing their productivity, and keeping them happy thus maintaining their loyalty to the company. Some of the benefits of working for the company that businesses can offer their employees include free gym memberships, paid vacations, company cars, and housing among other things that workers have high regard for compared monetary remuneration.

Today’s workforce mostly constitutes of millennials, and these are a butch that is more than happy to change jobs every few years as they seek something new, different, exciting, and rewarding. By adding a few compelling benefits, companies can have a better grip on things regarding retaining such a workforce.

Final Thoughts

Richard Branson advises organization to train people well enough for them to leave, but also treat them well enough for them never to want to go. It is all about improving employee engagement and making them happy in their jobs; this should be the top priority for any company that seeks to have a content and productive workforce.

Blog onderwerpen

smoop logo wit

Over Smoop

Smoop helpt sinds 2011 middengrote en kleine bedrijven met de online vindbaarheid. Smoop denkt mee op strategisch niveau om maximale resultaten uit het marketingbudget te halen.

Wilt je een (snellere) omzetgroei met jouw bedrijf? Neem dan direct contact op.

Contact

Kantoor & Bezoek:

Smoop
Wijnhaven 6
2511 GA
Den Haag

Post:

Noord-West Buitensingel 5E
2518 PA
Den Haag

Copyright 2011 - 2020 ©  SMOOP