assessment

5 Reasons to Invest in Assessment Solutions for Your Recruitment Process

Hiring the right people is vital to the success of any business - getting it wrong can be a costly mistake. It’s no surprise then that many companies spend a lot of time and resources on their recruitment processes, investing in tools and technology to help them find the right people.

In recent years, assessment solutions have become an integral part of the recruitment process for many organisations. These online assessments provide recruiters with the tools to find the best candidates for their open positions by providing insights into applicant’s personalities, abilities and skills through comprehensive psychometric testing and behavioural profiling.

Assessment solutions offer several key benefits to businesses looking for ways to improve their hiring process. Here are our top five reasons why you should consider including them as part of your recruitment strategy:

Reason #1 - Reduced Cost of Hiring

Finding a new employee is expensive - from advertising and interviews to the time taken up by HR teams managing the process. Assessment solutions can help cut down on these costs by streamlining the process - eliminating time-consuming and costly tasks like face-to-face interviews, and saving recruiters time on the analysis and evaluation of candidates.

Reason #2 - Improved Time to Hire

Assessment solutions typically offer a much shorter turnaround time for assessing potential hires than other recruitment methods. Tests can be completed online, and recruiters are able to get quick insights into applicants’ personalities and skillsets,  helping them make informed decisions sooner and enabling them to hire faster.

Another time-saving aspect is the ability to screen out large numbers of unsuitable candidates early on - assessment solutions can help recruiters eliminate weaker applicants before they even get to the interview stage. This means less time spent interviewing and assessing unsuitable candidates, saving employers precious resources.

Reason #3 - Increased Quality of Hire

Pre-employment assessment tools give you the ability to make evidence-based hiring decisions - ensuring that your company hires people who fit best with their role and will deliver results quickly. A range of sophisticated data and reports ensure that you have the information needed to pick out top candidates.

These assessments are very effective at measuring personality traits, cognitive abilities and behavioural profiles. They provide a much more nuanced understanding of potential employees than traditional recruitment methods can do alone.

Assessment solutions will also provide an insight into the candidate’s competencies that are more difficult to assess through interviews. This allows recruiters to identify candidates who may have had a bad interview but can still be of great value to your business.

Reason #4 - Maximise Employee Retention

Recruitment is an expensive business - but the cost of losing an employee (and having to start the process of recruiting and training all over again) can be even higher.

Assessment solutions help you minimise this risk by providing comprehensive insight into a candidate’s personality in addition to their skills and abilities. This helps to ensure you hire people who will not only perform well in their role but will be a good fit for your company culture and values and likely thrive in your business environment.

Hiring for cultural fit is becoming more important as companies realise that it’s integral to their success - yet many organisations still struggle with this aspect of the recruitment process. By utilising assessment solutions to help determine a candidate’s suitability and cultural fit, organisations can increase the likelihood of new hires staying in their role long term, reducing the costs associated with high staff turnover rates.

Reason #5 - Increased Diversity

With a more data-driven approach to recruitment, assessment solutions reduce unconscious bias in the hiring process and help you to hire a more diverse workforce. Assessment tools can form part of an evidence-based strategy that helps determine the best person for the job - regardless of background or demographics.

Efficient recruitment processes improve the bottom line of your business by cutting costs and increasing productivity - hiring top talent increases revenue and boosts profits.

Although these benefits may seem obvious, many businesses fail to recognise their value or simply don’t have access to them due to a lack of knowledge about assessment solutions or limited budgets for improving recruitment processes. Fortunately, assessment tools are no longer an expensive luxury - many solutions can be implemented at a low cost and provide significant value to organisations of any size.

For more information on how assessment solutions can help optimise your recruitment strategy, visit our website or call us today for a free consultation with one of our experts.

 

 

 

Bedrijfsjubileum

5 tips voor het vieren van een bedrijfsjubileum

Wanneer jouw bedrijf vijf, tien, vijftien, vijfentwintig of misschien wel veertig jaar bestaat wil je dat natuurlijk groots vieren. Maar welke mogelijkheden zijn er allemaal om van jouw bedrijfsjubileum een groot feest te maken? In dit artikel hebben we vijf tips voor je op een rijtje gezet. Met deze tips maak je jouw bedrijfsjubileum een onvergetelijk moment.

 

Bedrijfsjubileum

 

1.     Wie is je doelgroep

Met doelgroep bedoelen we, wie komen er allemaal naar het jubileum feest? Uiteraard zal je personeel aanwezig zijn en zullen er een aantal belangrijke klanten aanwezig zijn. Maar ook moet er gedacht worden aan de familie en eventuele vrienden die je er ook graag bij wilt hebben. Maak een overzicht van het soort mensen dat er komt en houdt hier in de organisatie rekening mee. Je wilt natuurlijk dat de borrel of het feest aansluit aan iedereens wensen.

 

2.     Locatie

De locatie van het jubileumfeest of borrel is uiterst belangrijk. Als je nogmaals terug denkt aan de doelgroep zal je dus een locatie moeten kiezen die voor iedereen goed bereikbaar is. Komen er een aantal oudere mensen, dan is het niet handig om een locatie te kiezen waar een trap aanwezig is waar ze moeilijk op komen. Zorg er ook voor dat de locatie ongeveer in het midden ligt van al je bezoekers. Zo hoeft niemand uren te rijden om op de locatie aan te komen.

 

3.     Entertainment

Natuurlijk is entertainment ook erg belangrijk. Het zou ongezellig zijn als er geen muziek wordt gedraaid of als er geen ander vermaak is. Muziek wordt het vaakst gekozen als entertainment. Dan kun je nog kiezen voor een band of een DJ. Een DJ is handig omdat het weinig ruimte in beslag neemt en het een gezellig sfeer kan geven. Mocht je toch kiezen voor een band, houd dan rekening met veel apparatuur en een ruimere locatie zodat de band hier kan staan.

Ook zou je kunnen denken aan ander entertainment zoals een goochelshow of entertainment gerelateerd aan jouw branche. Deze kan je dan als afwisseling op laten komen tussen de muziek van de band of DJ in.

 

4.     Horeca

De drankvoorziening is natuurlijk een erg belangrijke factor bij een borrel/feest. Laat dit altijd professioneel verzorgen door een restaurant zodat jij je hier zelf niet mee bezig hoeft te houden. Wanneer jouw jubileum borrel of feest wat langer duurt is het ook belangrijk om wat eten te regelen zodat jouw gasten even wat kunnen eten. Dit kan je vaak ook laten uitbesteden bij een restaurant of cateringbedrijf.

 

5.     Jubileumboek

Als herinnering aan jullie jubileumjaar en feest is het altijd leuk om een jubileumboek te laten maken en deze uit te delen aan de belangrijkste mensen die hebben bijgedragen aan jouw bedrijf. In dit jubileumboek kan je bijvoorbeeld een overzicht laten zien van de afgelopen jaren. Waar en hoe is het bedrijf begonnen en waar staat het nu? Ook zou je de hoogte- en dieptepunten van het bedrijf mee kunnen laten nemen in dit boek. Zo wordt het een echt verhaal over jouw onderneming.

Een mooi jubileumboek laten maken? Daarvoor kan je het beste naar www.jubileumboeken.nl.

Online Marketing

Wat is marketing?

Marketing, een van de meest gebruikte woorden binnen bedrijven en organisaties. Maar wat is marketing nu eigenlijk? Hoe is het ontstaan? En hoe kan je marketing het beste inzetten voor een bedrijf?

 

Wat is marketing

De definitie van marketing

De definities van marketing lopen erg uiteen. Elke marketeer heeft zo zijn eigen definitie, maar in principe komen alle verschillende definities op hetzelfde neer: Het in de markt zetten van een product of dienst.

Met het in de markt zetten van een product of dienst wordt bedoeld dat je jouw product of dienst laat zien aan de rest van de wereld zodat mensen weten dat jouw product of dienst bestaat.

Het doel van marketing is producten en diensten onder de doelgroep te brengen om zo meer verkopen te genereren.

Maar wat is de oorsprong van marketing? Waar komt het vandaan?

 

Geschiedenis van marketing

Omdat marketing een breed begrip is, is het lastig om te zeggen wanneer het precies is ontstaan. Marketing zoals we het nu kennen was 150 jaar geleden nog niet het geval. Maar toch werd er in die tijd al wel na gedacht over hoe je een product of dienst onder de aandacht kon krijgen. In 1657 kwam bijvoorbeeld de eerste advertentie in de krant. Omdat adverteren een vorm is van marketing zou je kunnen zeggen dat dit het moment is dat er over marketing werd nagedacht. Toen der tijd was hier alleen nog geen definitie voor. Ook werd er in de loop der jaren meer nagedacht over branding. Dit zorgde ervoor dat je merken ging herkennen voor bepaalde uitingen zoals het logo of de verpakking, wat ook een vorm van marketing is.

In 190zoveel werd er pas echt voor het eerst nagedacht over de vorm van marketing hoe we deze nu kennen. Een vorm van marketing waarin er van te voren werd nagedacht hoe je een product goed in de markt kan zetten. Hoe is dit begonnen?

Marketing is ontstaan vanuit de verkoop afdelingen van bedrijven. De verkoop medewerkers van een bedrijf wilde zich bezighouden met het verkopen van producten en diensten en niet met het voorwerk wat daar eigenlijk voor nodig was. Zo wilde ze zich niet meer verdiepen in het onderzoeken van de doelgroep en wilde ze zich niet meer bezighouden met het vergaren van warme “leads” (potentiële klanten). Dit kostte hun namelijk ook veel tijd. Om dit op te lossen is er een scheiding gekomen in de verkoop afdeling: Een afdeling die zich richtte op de doelgroep, het bouwen van merkbekendheid en het vergaren van leads (marketing afdeling) en een afdeling die zich focust op alleen de verkoop aan deze leads (sales afdeling).

 

Vormen van marketing

Om marketing wat beter te begrijpen is het goed om te weten welke vormen van marketing er allemaal zijn. Vandaag de dag kan je marketing in twee categorieën verdelen: online marketing en traditionele marketing.

Onder online marketing verstaan we alle marketing vormen die worden ingezet met behulp van het internet. Een aantal vormen van online marketing zijn zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, social media marketing maar ook bijvoorbeeld e-mail marketing.

Onder traditionele marketing verstaan we alle offline marketing vormen zoals adverteren in kranten, direct marketing, billboards en TV reclames.

Voor veel bedrijven wordt er een combinatie gemaakt van deze twee marketing categorieën. Maar bijvoorbeeld e-commerce bedrijven zoals webshops maken vooral gebruik van online marketing omdat hun doelgroep, internet shoppers, zich vooral op het internet bevinden.

 

Hoe zet je marketing in?

Wat moet je doen om marketing in te zetten voor je eigen bedrijf of organisatie? Het beste is om te beginnen met een marketingplan. Dit plan bestaat uit een situatie- en SWOT-analyse, ondernemingsstrategie en -doelstellingen, marketingdoelstellingen, marketingstrategieën, marketingprogramma’s en een financieel plan. Wanneer je dit marketingplan hebt gemaakt heb je een goed overzicht over de je marketingplanning zodat je vanuit daar kan beginnen met het implementeren van het plan.

 

voorbeeld marketingplan

 

Situatie- en SWOT-analyse

In de situatie- en SWOT-analyse ga je kijken naar de interne en externe factoren die invloed hebben op je bedrijf. Hierin neem je factoren mee als: economische factoren, demografische factoren en technologische factoren.

Ook ga je aan de slag met het maken van een SWOT-analyse waarin je een overzicht maakt van de sterke en zwakke punten van het bedrijf en de kansen en bedreigingen voor je bedrijf.

 

Ondernemingsstrategie en -doelstellingen

Hiervoor maak je een overzicht van de algemene ondernemingsstrategie en de doelstellingen die je hebt staan voor je bedrijf. Zowel voor de korte als lange termijn.

Marketingdoelstellingen

Bij de marketingdoelstellingen beschrijf je wat het bedrijf wilt bereiken door middel van het inzetten van marketing. Dit komt redelijk overeen met de algemene ondernemingsstrategie en -doelstellingen omdat marketing hier waarschijnlijk een grote rol in speelt.

 

Marketingstrategieën

Hoe wil je de eerder gemaakte marketingdoelstellingen bereiken? Dat beschrijf je in dit gedeelte van het marketingplan. Hier ga je ook kijken naar je doelgroep. Waar wonen ze, wat zijn hun interesses, etc. Ook kijk je naar de concurrentie, wat is hun marketingstrategie en wat kan je hiervan leren?

 

Marketingprogramma’s

Nu je een overzicht hebt van een algemene marketingstrategie ga je nu kijken hoe je deze praktisch gaat implementeren. Dit kan je doen door middel van de 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie.

Welk product verkoop je, voor welke prijs, waar ga je dit product in de markt zetten en hoe ga je het product promoten.

Vooral het promotie stukje van de 4 P’s is belangrijk. Welke marketing vormen ga je gebruiken? Traditionele marketing of online marketing? Of een combinatie? En welke kanalen ga je hiervoor inzetten? Voor online marketing kan je bijvoorbeeld online gaan adverteren of kan een social media opzetten om je doelgroep te bereiken. De keuze is volledig aan jou.

 

Financieel plan

Hoeveel geld ben je bereid uit te geven aan je marketing. Het is erg belangrijk dat je hier een goed overzicht van maakt. Adverteren kost namelijk geld, net als iemand inhuren die bijvoorbeeld de SEO voor jouw bedrijf gaat doen.

 

Maak je klant blij

Uiteindelijk komt marketing neer op het overbrengen van een goed gevoel voor jouw bedrijf en merk. Probeer je klanten blij te maken met jouw product of dienst en vertaal dit in je marketing.

Mind map on blackboard

Mind Mapping als ondernemer: Een nieuwe kijk op een oude tool

U vraagt zich misschien af of mindmapping kan worden toegepast in de bedrijfswereld. Hoe zijn we op deze vraag gekomen?

Inleiding
Het concept van grafische organisatoren en mindmapping is maar al te bekend in het onderwijs. Van het schetsen van een expositietekst tot storyboarding van een verhalende tekst, conceptkaarten of mind maps zijn een veelgebruikt hulpmiddel in K-12. Ook in het bedrijfsleven, met name op het gebied van Instructional Design, is deze tool een goede zaak. Dit artikel geeft een glimp van de rijkdom die dit prachtige instrument brengt op het gebied van Instructional Design.

Wat is een Mind Map?
Voordat we ons verdiepen in het gebruik, laten we eerst een werkdefinitie construeren. Een mindmap is een grafische weergave van gedachten, ideeën, concepten en notities. Zoals het oude gezegde luidt: "een beeld is duizend woorden waard". Een mindmap biedt een visuele structuur die de lineaire, of niet-lineaire, relaties tussen concepten (via een concept map) of ideeën weergeeft.

Toepassingen van mindmappen in het bedrijfsleven
Nu we een werkdefinitie hebben vastgesteld, laten we de mogelijkheden van deze tool eens nader bekijken.

1. Wees Creatief, Verzamel Eisen, Brugsilo's, Brainstorm, En Werk samen.
Vonk creativiteit met mindmaps! Verzamel de vereisten voor uw projecten! De menselijke geest functioneert niet altijd in een lineaire benadering. Met behulp van een mindmap kunnen experts of uw publiek kruisverwijzingen maken. Het kan gemakkelijk functioneren als een instrument voor samenwerking tijdens een kick-off meeting. Het is ook een uitstekend instrument voor vrij schrijven tijdens het brainstormen van ideeën. Of u nu ideeën categoriseert, of gewoonweg onderhandelt over de grote onderwerpen met een Subject Matter Matter Expert, mindmapping biedt een eenvoudig platform om ideeën te classificeren en te verplaatsen. Sommige mindmapping-tools bieden zelfs de mogelijkheid om notities, links, bijlagen en afbeeldingen in te voegen en zelfs meerdere mind-maps binnen een enkele kaart te verbinden, waardoor het een enkele stop-shop is voor samenwerking. Deze tool is een visuele weergave tijdens een project kick-off meeting of de front-end analyse fase. Het verzamelen van eisen, het onderhandelen over brede ideeën en het omzetten in leerdoelen wordt met deze tool soepeler. Het betekent dat men zich bewust wordt van hoe ideeën, inhoud, concepten en doelstellingen in elkaar passen. Het biedt ook een platform voor het prioriteren van workflows of procedures die focus nodig hebben.

2. Beoordeel prioritaire kennis, geef een overzicht, creëer machtnota's, bouw betrokkenheid op.
Bouw aan engagement in ILT's, vILT of eLearning cursussen! Trainers kunnen mind maps gebruiken om discussies op gang te brengen en te vergemakkelijken. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om bij te dragen aan groepsdiscussies en rapporteren met behulp van een mindmap. Volwassen leerlingen brengen een schat aan voorkennis mee naar de klas. Ze kunnen hun schema met behulp van een kaart voor, tijdens of na een sessie presenteren. Leerlingen kunnen de vrijheid krijgen om de discussie offline te voeren en deze na afloop te presenteren. Een gedeeltelijk volledige kaart kan fungeren als een beoordeling voor de deelnemers.

3. Presenteren, schetsen, samenvatten, consolideren, storyboard
Gebruik het als een hulpmiddel voor de presentatie! Eenmaal voltooid, kunnen mind maps gemakkelijk worden omgezet in grote lijnen natuurlijk doelstellingen, als een woord of een power point formaat, die vervolgens kunnen worden gepresenteerd aan de belanghebbenden voor feedback. Outlines bieden een overzicht op hoog niveau dat helpt om informatie samen te vatten en te consolideren. Een semi-detailed map is een goed instrument voor power-notes, evenals een routekaart voor een agenda. Voor de ontwerpers die een fan zijn van microlearning is dit een uitstekend instrument voor het vertakken van scenario's en storyboarding. Vanuit het perspectief van een Subject Matter Matter Expert of sponsor, identificeer zakelijke doelen, gedragingen die deze doelen ondersteunen, beoordelingen die het succes meten en presenteren. De afstemming wordt concreet wanneer deze in dit format wordt gepresenteerd.

4. Projectmanagement
Gebruik mapping voor Project Management! Een complete en uitgebreide mindmap kan worden gebruikt om fasen van het project te delegeren. Ontwerp- en levertijdlijnen kunnen eenvoudig worden opgedeeld met een goede mindmapping software. Mapping helpt ook bij het stellen van prioriteiten, het creëren van deadlines, actiepunten, budgetten, beperkingen en afhankelijkheden.

Conclusie: Een tool zonder grenzen
De impact van deze relatief nieuwe techniek beperkt zich niet tot het plannen, samenwerken, presenteren, genereren en delen van ideeën. De mogelijkheden worden met elke stakeholder uitgebreid. Concluderend: mind maps kunnen uw ontwerpproces tot 10 keer versnellen.

Virtual Receptionists

5 Benefits of Utilizing Virtual Receptionists

Often, when a customer contacts a business, they deal with customer service first. But many small businesses cannot afford full time reception staff as they grow, although the services are needed. Virtual reception staff can provide the solution to this issue. This cost-effective solution helps start-ups and small business owners enjoy the benefits of excellent customer service, even on a tight budget.

Here are a few of the key benefits a company sees immediately after beginning to use a virtual switchboard for their small business:

They are Cost Efficient

Instead of paying a full-time receptionist to answer calls, you can utilize a virtual receptionist, even if you are operating on a small budget. Why bother to employ another staff member when you could use the money for additional areas of business? Contact AnswerFirst to find out more about their virtual assistant service. Even during high traffic hours, a virtual receptionist can handle the calls, so that every customer gets the dedicated time that they need, without missing calls or placing customers on hold.

Calls Answered Reliably During Business Hours

When you use a virtual receptionist, you don't have to worry about staff needing time off due to illness or taking holidays off. Your phone line will always be answered when you are open if you use a call center. The virtual receptionist can be carefully trained to answer your calls just the way you need them to, so that customers always get the smooth customer service experience that they expect from your business. High quality customer service can help you increase sales, as well as providing you with a competitive edge over other businesses in your field -- exactly what a start-up or a small business owner needs to get ahead.

Increased Productivity

Instead of needing to be at your desk for the entire day answering the phone every time it rings, a virtual receptionist can manage all of your incoming calls and appointments, making sure that you can focus on your work and experience increased productivity in all other areas of your business, as well.

Maintain Your Professional Image

Your company has the best image possible when your phone calls are handled in a timely, professional manner. A virtual assistant will greet every customer when they call, then transfer them to the person that can best handle their needs, or take a message, whichever they prefer. It usually only takes one issue of poor customer service for a customer to quit doing business with a customer. With a virtual receptionist, you'll never need to worry about losing parts of your customer base over not being able to answer the phone.

No Need to Train Reception Staff

Finding a great receptionist for your business may take a lot of effort, time, and expense. You'll have to go through the process of listing a job and then interviewing the candidates, selecting one, and hiring them. Then, you'll still have to train them and purchase the additional resources that they will need.

Employee-management

The Top 3 Secrets to Having a Happier Staff for Increased Productivity

Many workers are unhappy and discontent in their job. Cases of failing performance and low productivity in employees, as well as workers quitting, are attributed to chronic unhappiness at work. It is estimated that a workforce that is happy at the job is 12% more productive since they can use their time effectively.

One of the most effective ways of plowing happiness in employees is through the establishment of a positive work environment that helps increase the productivity and active engagement of the employees. Such a work setting will, in turn, lead to significant satisfaction among the staff and this translates to improved business returns. Companies can achieve such a fit through various methods. Working with the Clarity Clinic can result in your staff feeling more content, therefore more productive. Below are three strategies that have been found to have a profound impact in cultivating happing at the workplace and promoting employee wellbeing.

1. Flexible Work Schedules

For many in employment, balancing their work life and personal life is a difficult thing. Businesses are investing in ways of improving this situation, but strike that elusive balance proves a daunting challenge. The positive thing to take home for this is that the overall objective is to provide some relief to workers who feel stressed and overworked. It is a move that seeks to help employees work at the most opportune time when they are at their most receptive thus aiding to increase or maintain their productivity.

Concentration over long periods is something that many people find hard. It is such facts that are the basis of research that suggests that shorter working days could have a role in driving up productivity.

Embracing a more flexible working culture that allows employees to have some time away from the office can help increase their efficiency and productivity at work. If they perceive the workplace as a conducive environment, they are more likely to be engaged and happier thus more productive.

2. Learning & Development Programs

Aside from wanting more flexibility at work, today's employees also want recognition for achievements made as well as better opportunities for professional and personal development. Such things are a sharp contrast to the financial incentives and companies are quick to offer.

80% of the workforce today is likely to stay longer in employment in a company if they see promise in a growing career in the organization. But the disbandment of traditional career ladders, showing such a possibility within the future of the business is something that companies are finding a challenge. However, they can help improve employee retention by allowing them to explore their desired professional roles within the business. The provision of learning and development programs can help workers see where they are at, where they want to go in their careers, and the gaps they will have to fill along the way. The programs should be gateways through which employees can have access to relevant resources for learning what they need to know about progressing their careers.

Technological advancements continually necessitate the need for routine training across different sectors. The same gains have helped establish platforms and processes that workers can access information and develop their knowledge and skills. Therefore, the HR departments in companies should have automated processes of monitoring the progress of employees to identify areas where they need help to help them improve at a personal and professional level. It will help keep the company's staff motivated and productive and less inclined to seek employment and better opportunities elsewhere.

3. Employee Benefits

Offering workers' benefits is an easy way of promoting employee engagement, increasing their productivity, and keeping them happy thus maintaining their loyalty to the company. Some of the benefits of working for the company that businesses can offer their employees include free gym memberships, paid vacations, company cars, and housing among other things that workers have high regard for compared monetary remuneration.

Today's workforce mostly constitutes of millennials, and these are a butch that is more than happy to change jobs every few years as they seek something new, different, exciting, and rewarding. By adding a few compelling benefits, companies can have a better grip on things regarding retaining such a workforce.

Final Thoughts

Richard Branson advises organization to train people well enough for them to leave, but also treat them well enough for them never to want to go. It is all about improving employee engagement and making them happy in their jobs; this should be the top priority for any company that seeks to have a content and productive workforce.

smoop logo wit

Over Smoop

Smoop helpt sinds 2011 kleine en middelgrote bedrijven met de online vindbaarheid. Smoop denkt mee op strategisch niveau om maximale resultaten uit het marketingbudget te halen.

Wil je een (snellere) omzetgroei met jouw bedrijf? Neem dan direct contact op.

Contact

Kantoor & Bezoek:

Smoop
Binckhorstlaan 123
2516 BA
Den Haag

Postadres:

Prins Willem-Alexanderweg 139
2595 BT
Den Haag

Copyright 2011 - 2022 ©  SMOOP

Chat openen
Stel hier vrijblijvend je vraag
Hallo,
Hoe kunnen we je helpen?